Modding/no

From PZwiki
< Modding(Redirected from Modding/no)
Jump to: navigation, search
PZwiki:Language policy Språk: English • français • 日本語 • norsk • русский • 中文

Lisensinformasjon

Ved kjøp av Project Zomboid, har du lov til:

  • Å forandre basisfilene på hvilken som helst måte, så lenge forandringene ikke resulterer i at spillet kan spilles uten å betale.
  • Å distribuere filene på hvilken som helst måte, så lenge filene du distribuerer ikke er brukbare på egenhånd, eller ved hjelp av frittstående tilgjengelige nedlastbare filer, for å spille spillet uten å betale.
  • Å bruke kunst, musikk, videoopptak eller intellektuell eiendom som tilhører Project Zomboid til kreative formål, på hvilken som helst måte du vil, så lenge sluttresultatet viser tilbake til Project Zomboid som kilde for innflytelse og opprinnelse, og bare er til ikke-kommersiell bruk.

Du har ikke tillatelse til å:

  • Forandre på demoen på noen slags måte forbi rent kosmetiske grafikk/lyd/musikk-forandringer.
  • Forandre på basisfilene for å inkludere skadelige kode.


BRUK BARE DENNE LISENSEN SOM RETNINGSLINJE - I OG MED AT DETTE ER EN LISENS OVERSATT FRA ENGELSK TIL NORSK, KAN DET FOREKOMME AVVIK FRA DEN FAKTISKE LISENSEN. SE ORIGINALLISENSEN.


Nåværende modifiseringer

Verktøy for modifisering

Kostyme-Red. v1.0 "Utgitt 28. juli 2011"
Kostymeredaktør
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=34&t=3036
PZ Modifiseringsverktøy 0.1.5d + karakter-stykker
Bittelitt oppdaterte modifiseringsverktøy
Kommer med noen andre oppfinnsomme verktøy
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=34&t=4200
Iso-Ed v0.9ish
Modifiseringsverktøy for gulvfliser
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=34&t=6454

Verktøy for kart

Kartverktøy
Linken inneholder også et 300x300 blankt kart.
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=27&t=7406"
TileZed er en fantastisk versjon av kartverktøyet Tiled "Laget av EasyPickins"
Kartverktøy
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=34&t=7521

Mer informasjon: Kartlegging

Opplæring

Lemmy101s Modifiseringsguide
http://www.projectzomboid.com/modtools/ModdingGuide2.rtf
Javadoc-referanse til Project Zomboids kodebase
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=27&t=5639
matsydoodles - Egenvalgte teksturer (gulv/vegger/møbler, osv.) Opplæring
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=34&t=4608
Badgerflaps - Kartleggings-opplæring
http://theindiestone.com/community/viewtopic.php?f=34&t=3961

Særegne

Liste over artikkel-parametere

Mye av denne informasjonen er gjort tilgjengelig av forummedlemmet InnocentSam.[1]

Parameternavn Effekt / Beskrivelse Eksempel
General
Type Artikkel-type, beskriver artikkelens egenskaper. Inkluderer 'Mat', 'Våpen', 'Oppbrukbar', 'Litteratur', 'Klær' og 'Normal'. Mat (biff)
Display Name Artikkelens navn, slik som det blir vist til spilleren. Øks (øks)
Icon Artikkelens ikon, slik som det blir vist til spilleren. Denne parameteren har innsyn til "media/texturepacks/ui.txt", og vil hente hvilken som helst animasjon med prefiksen "Item_". Molotov (molotov-cocktail)
Weight En artikkels vekt, brukt for å kalkulere nedtyngelse. 0.1 (smertestillende)
OtherHandRequire Krever at spilleren holder en spesifikk artikkel i hånden (sekundærplassen), for å kunne bruke det man holder i den andre hånden (primærplassen). Lighter (molotov-cocktail)
CanBarricade Denne parameteren bestemmer om artikkelen kan bli brukt som hammeren til barrikadering av dører og vinduer. Boolean (false or true)
Count Antallet artikler som kan noensinne bli brukt i spillverdenen. 8 (laken)
UseWhileEquipped Denne parameteren bestemmer om artikkelen er oppbrukbar. Boolean (false or true)
UseDelta Numerisk verdi knyttet til hvor raskt en artikkel brukes opp. 0.0009 (lommelykt)
ReplaceOnUse Navn på artikkelen som erstatter gjeldende artikkel etter bruk. Kasserolle (kasserolle med suppe)
Forbruksvarer
IsCookable Bestemmer om artikkelen kan kokes/stekes eller ikke. Boolean (false or true)
MinutesToCook Bestemmer hvor mange spill-minutter en artikkel må være i ovnen før den er ferdig tilberedt. 50 (kasserolle med suppe)
MinutesToBurn Bestemmer hvor mange spill-minutter en artikkel må være i ovnen før den blir brent. Vanligvis dobbelt så lenge som 'MinutesToCook'. 150 (biff)
HungerChange En verdi knyttet til spillerens gjeldende sult. Positiv verdi øker sult. -20 (potetgull)
DaysFresh Hvor mange dager det tar før en matartikkel begynner å rotne. 2 (biff)
DaysTotallyRotten Hvor mange dager det tar før en matartikkel er helt rotten. 7 (gulrøtter)
DangerousUncooked Bestemmer om en ubehandlet matartikkelen vil ha negativ innvirkning på spilleren. Boolean (false or true)
RequireInHandOrInventory Krever at en har en spesifikk artikkel i inventaret, for å kunne bruke en artikkel man holder i hånden (primærplassen). CanOpener (suppe på boks)
Alcoholic Bestemmer om en artikkel påvirker spilleren på en liknende måte som whiskey. Boolean (false or true)
UseSelf Bestemmer om en artikkel konsumeres etter bruk. Boolean (false or true)
Våpen
MinAngle Krever mer undersøkelse. 0.88 (hagle)
MinDamage Minimumsskaden et våpen kan gjøre. 0.7 (baseballkølle)
MaxDamage Maksimalskaden et våpen kan gjøre. 1.0 (baseballkølle)
MaxRange Effektiv maksimalavstanden til et våpen. 1.5 (spikret baseballkølle)
MaxHitCount Maksimalantallet med fiender et våpen vil kunne treffe på en gang. 1 (hammer)
PhysicsObject En parameter som bestemmer om en artikkel kan brukes som et prosjektil. MolotovCocktail (molotov-cocktail)
SwingAnim Navn på animasjonen som kjøres når et våpen blir brukt. Bat (baseballkølle)
WeaponSprite Navn på animasjonen/bildet som viser et våpen. axe (øks)
DoorDamage Skaden en artikkel påfører en dør. 10 (spikret baseballkølle)
MinimumSwingTime Krever mer undersøkelse. 15 (baseballkølle)
SwingAmountBeforeImpact Krever mer undersøkelse. 0.2 (spiked baseball bat)
PushBackMod Parameter som bestemmer en artikkels egenskap til å dytte fiender tilbake. 4.5 (treplanke)
KnockBackOnNoDeath Bestemmer om en fiende blir dyttet tilbake, om de ikke blir drept. Boolean (false or true)
SplatNumber Blood effects used when an enemy is injured by the weapon. 5 (hagle)
SplatBloodOnNoDeath Bestemmer om en fiende vil begynne å blø, om de ikke blir drept. Boolean (false or true)
ImpactSound Navn på lyden en artikkel lager når den treffer noe. splat1 (øks)
SwingSound Navn på lyden en våpenartikkel lager når den brukes. shotgun (hagle)
SoundVolume Definerer volumet til en lyd. 40 (hagle)
SoundRadius Radiusen til hørbarheten til en lyd, ifra lydens opphavspunkt i spillet. 50 (hagle)
ToHitModifier Krever mer undersøkelse. 1.5 (hagle)
NPCSoundBoost Krever mer undersøkelse. 1.5 (hagle)
RangeFalloff Krever mer undersøkelse. Boolean (false or true)
UseEndurance Bestemmer om våpenet forårsaker utmattelse. Boolean (false or true)
ShareDamage Krever mer undersøkelse. Boolean (false or true)
AmmoType En artikkel som kreves for å kunne avfyre et våpen. ShotgunShells (hagle)
Klær
Palettes Definerer klesartikkelens farger. Trousers_Blue/Trousers_Brown/Trousers_Grey/Trousers_White (bukser)
PalettesStart Definerer klesartikkelens fargeprefiks. Shirt_ (genser)
BodyLocation Definerer hvor klesartikkelen skal bæres. Bottoms (bukser)
SpriteName Definerer animasjonen som blir vist på spilleren. Shoes1 (sko)
Litteratur
StressChange En verdi som knyttes til en spillers nåværende stressnivå. Positiv verdi gjør spilleren mer stresset. -10 (avis)
BoredomChange En verdi som knyttes til en spillers nåværende kjedsomhetsnivå. Positiv verdi øker spillerens kjedsomhet. -50 (book)

Referanser