Sterowanie

From PZwiki
Jump to: navigation, search
Language policy Language: English • français • Deutsch • русский • 日本語 • Nederlands • polski • norsk • español • 中文

Poruszanie

 • Gracz steruje postacią przy pomocy klawiszy WSAD, strzałek lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i przeciągnięcie kursora za krawędź ekranu. Im większa odległość będzie między bohaterem, a kursorem, tym szybciej będzie się poruszać postać.
 • Przytrzymaj klawisz SHIFT podczas poruszania, a postać zacznie biec.
 • Przytrzymaj klawisz CTRL lub Z podczas poruszania, a postać zacznie się skradać. Będzie się poruszać wolniej i ciszej, dzięki czemu będzie trudniejsza do zauważenia (zobacz tryb walki poniżej).

Walka

 • Przytrzymaj klawisz CTRL lub Z, aby postać weszła w tryb walki z użyciem broni umieszczonej w prawej dłoni. Wciśnięcie lewego przycisku myszy spowoduje użycie broni. **Uwaga** Kliknięcie w tym trybie na drzwi spowoduje, że nasza postać spróbuje je wywarzyć.
 • Kierunek ataku jest wyznaczany przez kursor myszy.

Ekwipunek

 • Aby dodać przedmiot do ekwipunku kliknij na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy lub przeciągnij go w obszar ekwipunku.
 • Aby spożyć jedzenie lub użyć jakiegoś przedmiotu na sobie kliknij na niego lewym przyciskiem myszy i przeciągnij go na twarz w oknie zdrowia lub na ikonę serca obok paska ekwipunku.
 • Kliknięcie prawego przycisku myszy powoduje upuszczenie aktualnie wybranego przedmiotu do ekwipunku.
 • Wciśnięcie klawisza spacji powoduje otwarcie ekwipunku. Przytrzymanie klawisza zostawia ekwipunek włączony.
 • Istnieje możliwość szybkiego wyboru przedmiotów z ekwipunku. Przypisanie odbywa się poprzez wciśnięcie CTRL+SHIFT+[1-9] ‘‘‘, a wybór poprzez wciśnięcie klawisza [1-9].
 • Przy pomocy scrolla myszy można przewijać pasek ekwipunku.

Dialogi

 • Wciśnięcie klawisza ESC spowoduje pominięcie dialogu pomiędzy postaciami.
 • Wciśnięcie klawisza Q spowoduje, że nasza postać krzyknie.
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na NPC, który jest blisko naszej postaci spowoduje rozpoczęcie rozmowy lub rozkaże jej podążać za postacią.

Różne

 • Lewy przycisk myszy powoduje wywołanie akcji, np. otwarcie/zamknięcie drzwi oraz podniesienie przedmiotu
 • Wciśnięcie klawisza P wstrzymuje grę.
 • Wciśnięcie klawisza M powoduje włączenie/wyłączenie dźwięków.
 • Wciśnięcie klawisza U spowoduje ustawienie losowego wyglądu i ubioru postaci. **Uwaga**, może powodować błąd.
 • Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza "Enter" lub "Backspace" spowoduje przyśpieszenie upływu czasu (10x).
 • Kliknięcie na ekranie z informacją o śmierci postaci spowoduje zrestartowanie gry.
 • Możesz usuwać barykady poprzez kliknięcie na nie lewym przyciskiem myszy, mając w użyciu młotek.